ANDRE PROSJEKTER
Kuratert av Annette Kierulf
Tekst av Annette Kierulf
Teskt av Caroline Kierulf
Utsmykking
By the Way - galleri for samtidskunst
By the Way - galleri for samtidskunst, var et sentralt visningsted for ny kunst i Bergen fra 1999 - 2007. Galleriet bestod av fem utstillingsvinduer i krysset Christiesgt/Lars Hillesgt., og var nærmeste nabo til Bergen Kunstmuseum og Bergen Kunsthall. Ved å vise kunst utenfor de etablerte kunstinstitusjonene, ønsket By the Way å redusere avstand mellom verk og betrakter, og på den måten gjøre kunsten mer tilgjengelig og utsette kunsten for bybildets visuelle støy.
Bygningen er rester av den første jernbanestasjonen i byen og tilhører kommunen, den inneholdt ellers offentlig urinal og lager for parkvesenet. Fra 2009 er parkvesenets lager fjernet og Bergen pumpestasjon har overtatt lokalet.

www.galleribtw.no

Plakatarbeid laget av Mark Titchner
4. nordiske festival for samtidskunst
Kuratert av Annette Kierulf og Mark Sladen


«TRY AGAIN. FAIL AGAIN. FAIL BETTER.»
Endre Aalrust & Thomas Kilpper, Lara Almárcegui, Johanna Billing, Gerard Byrne, Phil Collins, Copenhagen Free University, Kajsa Dahlberg, Edvard Gran, Tue Greenfort, Jeppe Hein, Knut Henrik Henriksen, Sergej Jensen, Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen, Ragnar Kjartansson, Joachim Koester, Juozas Laivys, Camilla Løw, Talleiv Taro Manum, Michaela Meise, Rosalind Nashashibi, Romantic Geographic Society, Michael Sailstorfer, Lucy Skaer, Egill Sæbjörnsson, Joanne Tatham & Tom O’Sullivan, Mark Titchner, Sue Tompkins, Lars Vilks

Postkortet THIS IS NOT A FJORD er laget av Susanne Christensen. Orginalfoto av © Snorre Ask.
Vestlandsutstillingen ble første gang arrangert i 1922 og viser kunst med tilknytning til vestlandet. Den er basert på fri innsendelsesrett og har siden 1999 vært kuratert av inviterte kuratorer.

Vestlansutstillingen 2005
«Fortellinger fra Vestlandet»
Kuratert av Annette Kierulf og Aage Langhelle

http://www.vestlandsutstillingen.no/2005/index.html

Arve Rød og Stefan Schröder, Norwegische Guggenheim, veggmaleri og digitalprint på papir, montert på tre.
Künstlerhaus Bethanien, Berlin, februar 2004
Kurator: Annette Kierulf

Kunstnere: Endre Aalrust, Thomas Kilpper, Beathe Rønning, Øyvind Pål Farstad, Arve Rød, Stefan Schröder og Janne Lervik