ANDRE PROSJEKTER
Kuratert av Annette Kierulf
Tekst av Annette Kierulf
Teskt av Caroline Kierulf
Utsmykking
«Local Connection»
Arve Rød og Stefan Schröder, Norwegische Guggenheim, veggmaleri og digitalprint på papir, montert på tre.
Arve Rød and Stefan Schröder, Norwegische Guggenheim, postkort.
Künstlerhaus Bethanien, Berlin, februar 2004
Kurator: Annette Kierulf

Kunstnere: Endre Aalrust, Thomas Kilpper, Beathe Rønning, Øyvind Pål Farstad, Arve Rød, Stefan Schröder og Janne Lervik
Som avslutning på mitt tre månesders opphold på Künstlerhaus Bethanien, Berlin, arrangerte jeg en utstilling i mitt studio kalt «Local Connection». De inviterte kunstnerne, noen bosatt i Norge og noen bosatt i Berlin, viste alle ullike former for stedsspesifikk kunstpraksis.