ANDRE PROSJEKTER
Kuratert av Annette Kierulf
Tekst av Annette Kierulf
Teskt av Caroline Kierulf
Utsmykking
Vestlandsutstillingen 2005
Postkortet THIS IS NOT A FJORD er laget av Susanne Christensen. Orginalfoto av © Snorre Ask.
Vestlandsutstillingen ble første gang arrangert i 1922 og viser kunst med tilknytning til vestlandet. Den er basert på fri innsendelsesrett og har siden 1999 vært kuratert av inviterte kuratorer.

Vestlansutstillingen 2005
«Fortellinger fra Vestlandet»
Kuratert av Annette Kierulf og Aage Langhelle

http://www.vestlandsutstillingen.no/2005/index.html