ANDRE PROSJEKTER
Kuratert av Annette Kierulf
Tekst av Annette Kierulf
Teskt av Caroline Kierulf
Utsmykking
BOKMELDING
Publisert i Billedkunst #1, 2007

En tradition af opbrud – avantgardernes tradition og politik
Redaktører: Tania Ørum, Marianne Ping Huang og Charlotte Engberg
Forlaget Spring 2005

Om et knippe romaner med tilknytning til kunstfeltet

BOKMELDING
Publisert i Billedkunst #2, 2009

BOKMELDING
Publisert i Billedkunst #3, 2003

Hansen/Paasche (red.)
Noe kommer til å skje – Studier av norsk kunstliv 2003-2020, Frottéfactory 2003

ESSAY TIL KATALOGEN, MOMENTUM 2006

Over skrivebordet mitt henger et bilde av Nils Klim hvor han, utstyrt med båtshake, er på full fart ned i en underjordisk atmosfære. Historien om ham begynner i 1665 med et fall ned i en hule på fjellet Fløyen i Bergen. Etter en lang flygeferd lander han i Potu, et slags utopia hvor alle innbyggerne er trær – lindetrær, eiketrær, popler, palmer og torner – bevegelige, men samtidig på stedet hvil. I dette samfunnet er det ikke forskjell på høy og lav, og menn og kvinner er likestilte. Etter besøket i denne idealstaten drar Nils videre til andre underjordiske land, det ene mer latterlig og intolerant enn det andre.

DIALOGUE WITH ARVE RØD

In English only

Thomas Kilpper, State of Control, fra installatsjon i ballsalen i det tidligere Ministeriet for Statlig Sikkerhet i DDR, 2009.
Foto: Neuer Berliner Kunstverein/Jens Ziehe
THOMAS KILPPER I DIALOG MED ANNETTE KIERULF
Publisert i Kunstjournalen B-post # 1-2009

Den tyske kunstneren og aktivisten Thomas Kilpper har siden midten av 90-tallet utforsket muligheter for skulpturelle, stedsspesifikke og sosialt engasjerte intervensjoner i det offentlige rom. Ofte tar arbeidene utgangspunkt i en bygning eller et sted hvor viktige, historiske hendelser har utspilt seg. Arbeidene tar form av installasjoner i forskjellige materialer, som treverk, betong, funnet materiale, planter, og kanskje mest iøynefallende, enorme tresnitt skåret rett i gulvet. Han er for tiden basert i Berlin hvor han også har startet og driver prosjektgalleriet After the Butcher i et nedlagt slakteri og kjøttforretning.