OM ANNETTE KIERULF
Introduksjon
Biografi
Annette Kierulf er kunstner, skribent og kurator med base i Bøvågen og Bergen.


Hun jobber hovedsaklig med tresnitt, og kombinerer ofte disse med tegning, veggmaleri og skulpturer i romlige situasjoner. Samarbeidet med Caroline Kierulf startet i 1996.
Fra 1999 - 2007 drev Annette visningsstedet By the Way - galleri for samtidskunst i Bergen.

Hun har kuratert flere utstillinger, bl.a. Local Connection på Kunstlerhaus Bethanien, Berlin 2004, Vestlandsutstillingen 2005, i samarbeid med Aage Langhelle og Momentum - nordisk festival for samtidskunst, i samarbeid med Mark Sladen. I 2006 var hun med å starte Kunstjournalen B-post, et kunsttidsskrift med base i Bergen som utgir temanummer én gang i året, og hvor hun er medredaktør. Hun er medlem av kunstnerisk råd for Nasjonale Turistveger og er kunstnerisk konsulent for KORO, kunst i offentlig rom.

Hun er professor i grafisk kunst ved Kunsthøgskolen i Bergen.